Tussenbalans College erg lastig

Balans College medio september
Balans College medio september

Het college heeft op 11 juni de Voorjaarsnota en een Kaderbrief aan de gemeenteraad aangeboden. In beide stukken gaat het college in op hoe de gemeente Soest ervoor staat en welke keuzes er gemaakt moeten worden voor de begroting 2021.

In verband met de coronacrisis vormt dit een lastig probleem.

Vanaf medio maart heeft de corona-uitbraak ertoe geleid dat het gemeentebestuur de focus rigoureus op andere zaken heeft gericht: de ondersteuning van ondernemers, inwoners, maatschappelijke partners, het aanpassen aan de beperkende maatregelen voor werken en besturen. Nu de beperkende maatregelen langzaamaan worden versoepeld, is de algehele impact van de corona-uitbraak niet te overzien.

Liesa van Aalst licht toe: “Er is veel onduidelijkheid over hoe de economie zich verder zal ontwikkelen. Hoeveel neemt de werkeloosheid toe? Is er meer bijstand nodig? Redden de ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties het? Dit leidt tot veel financiële onzekerheid, allereerst bij onze inwoners. Daar komt bij dat we voor veel financiële ontwikkelingen als gemeente afhankelijk zijn van rijksbijdrage (het zogenaamde Gemeentefonds). Pas in de loop van dit jaar zal er meer duidelijk komen van het rijk over extra geld als compensatie naar aanleiding van de coronacrisis, zoals mogelijk extra geld voor jeugdzorg en WMO.”

Samen met de landelijke overheid zet de gemeente op alle fronten de zeilen bij om de economische gevolgen voor ondernemers, zorgaanbieders, instellingen en lokale media zo beperkt mogelijk te houden. Van Aalst: “Zolang de onzekerheid voortduurt, kiezen we ervoor om een pas op de plaats te maken als het gaat om het nemen van beslissingen die een grote impact op de begroting 2021 hebben. Dat is ook de reden dat we kaderbrief aanbieden in plaats van een kadernota. Voordat we de begroting opstellen, willen we eerst de gevoelens van de raad peilen.”

De Voorjaarsnota biedt een stand van zaken hoe de gemeente er nu voor staat. De Kaderbrief samen met de Voorjaarsnota zijn de bouwblokken die worden gebruikt om in de zomer de begroting voor 2021 te maken. Dit zal een beleidsarme en flexibele begroting worden, omdat de verwachting is dat er pas echt goede besluiten genomen kunnen worden in het najaar. Wethouder Van Aalst verwacht medio september de definitieve cijfers op te kunnen maken voor de gemeente Soest. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here