Van papieren planning naar realiteit

Ruim tien jaar geleden ontstond bij Soesterbergers de behoefte aan meer voorzieningen in het dorp. En het besef dat je voor meer voorzieningen ook meer inwoners en woningen nodig hebt. Ontwikkeling was op dat moment beperkt mogelijk omdat er nog gevlogen werd vanaf de vliegbasis. En milieuwetgeving stak destijds een stokje voor nieuwbouw van woningen met de geluidsoverlast van het vliegverkeer. Inmiddels is de vliegbasis al een poos gesloten en worden de plannen die in de periode van 2004 tot 2010 ontstonden langzamerhand realiteit.

Er is veel tijd overheen gegaan. Zoals gezegd kon een deel van de ontwikkelingen pas plaatsvinden na sluiting van de vliegbasis. Verder duren  bestemmingsplanprocedures vaak lang. En er is veel tijd besteed aan overleg met inwoners, ondernemers en organisaties uit Soesterberg om te zorgen dat de  verschillende ontwikkelingen zo goed mogelijk op elkaar en op de wensen uit het dorp aansluiten.

Inspraak, rondetafelgesprekken, klankbordgroepen In 2004 was er al overleg met Soesterbergers over het programma Hart van de Heuvelrug dat Soesterberg en omgeving raakt. In 2005 werd er gezamenlijk nagedacht over een nieuw gebruik van de vliegbasis. In 2007 stelden inwoners en ondernemers een toekomstvisie op. En na rondetafelgesprekken in het Officierscasino in 2008 en klankbordgroepen in 2009 en 2010 kreeg die toekomstvisie een plek in het Masterplan Soesterberg.

Wethouder Harrie Dijkhuizen vindt het belangrijk dat plannen in samenspraak met het dorp tot stand komen. “Dit is maar een fractie van alle overleggen en inspraakprocedures waar Soesterbergers de afgelopen  15 jaar aan mee hebben gedaan. Wellicht heeft u ook uw stem laten horen in één of meer van die trajecten. En als gemeente zijn we u daar dankbaar voor! Ook als u een kritisch geluid liet horen. Kritische geluiden maken de plannen beter. Zelfs al is het onmogelijk om aan alle verschillende – soms tegenstrijdige ­ wensen te voldoen.”

Plannen deels uitgevoerd De afgelopen jaren heeft u al de nodige veranderingen in het dorp tot stand zien komen. De vliegbasis is open voor publiek. De sporthal is vernieuwd. De winkelstraat kreeg een opknapbeurt. Er is een nieuwe  supermarkt en een nieuw  bedrijventerrein aan de Richelleweg. De N237 is overkluisd met een park op het dek. En op verschillende plekken zijn al nieuwe woningen gebouwd.

‘Belangrijk dat plannen in samenspraak met het dorp tot stand komen’

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here